Erfaring

 

Arbeidserfaring:

• Direktør, Kristiansand Symfoniorkester (april 2009-april 2013)

Innenfor mitt virke som komponist, arrangør og dirigent har jeg hatt følgende faste

ansettelsesforhold:

• Musikalsk leder, Rogaland Teater, Stavanger (1974-1978)

• Musikalsk konsulent, Den Nationale Scene, Bergen (1982-1985)

• Musikalsk leder, Nationaltheatret, Oslo (1985-1987)

• Musikalsk leder, Den Nationale Scene, Bergen (1999-2000)

 

Ved disse tre teatrene har jeg også hatt en rekke freelance-oppgaver. Videre har jeg

arbeidet bl.a. for følgende institusjoner:

• Det Norske Teater

• Oslo Nye Teater

• Agder Teater

• Riksteateret

• NRK Radioteateret

• NRK Fjernsynsteateret

• Den Norske Opera

 

Andre institusjoner jeg har hatt komposisjonsbestillinger bestillinger fra

• Oslo Filharmoniske Orkester

• Bergen Filharmoniske Orkester

• Stavanger Symfoniorkester

• Trondheim Symfoniorkester

• Kringkastingsorkesteret

• Kristiansand Kammerorkester

• BIT 20 Ensemble, Bergen

• Oslo Sinfonietta

• Det Norske Solistkor

 

Undervisningserfaring:

• Norges Musikkhøgskole, vikar i undervisningsstilling ved komposisjonslinjen (1987-

88) Undervisning i bl.a. arrangering og elektroakustikk.

• Bergen Musikkonservatorium. Timelærer i komposisjon (1984-1985)

• Rogaland Musikkonservatorium. Timelærer i komposisjon (1989-1990)

 

Verv i kulturlivet

• Styreleder/nestleder og styremedlem, TONO fra 1991-2009

• Styremedlem Oslo Filharmoniske orkester fra 2004-2009

• Fast møtende 1.varamedlem til styret for Den Norske Opera (statlig representant)

fra 2003-2006

• Styremedlem (statlig representant) Stavanger Symfoniorkester 1996-2003

• Medlem av Norsk Kulturråds ”Rom for kunst”-utvalg 2000-2002

• Medlem av Norsk Kulturråds festivalutvalg 2001-2008

• Nestleder i Norsk Musikkinformasjons styre, 1996-2001

• Styreleder, ULTIMA-festivalen 1998-2000

• Arbeidende styreformann Norsk Komponistforening 1991-1997

Dessuten har jeg i perioder på 1990-tallet bl.a. hatt verv som styremedlem i

Norsk Kassettavgiftsfond og vært medlem av fagutvalget for musikk i Norsk

Kassettavgiftsfond.